freelance

w3connect kan ook capaciteit beschikbaar stellen en op freelance basis in uw projecten participeren.

Vaardigheden die we in huis hebben zijn o.a.:

  • PHP
  • NodeJS
  • OOP
  • SQL : MySQL, PostgreSQL
  • Linux
  • MVC frameworks : Laravel, Code Ignitor, CakePHP
  • HTML
  • Javscript
  • JQuery
  • Git/SVN

w3connect richt zich voornamelijk op back-end ontwikkeling en laat front-end ontwikkeling en design over aan specialisten op dat gebied.